Marzec 2017
WS2 Węzeł Zielonka WD5 MD1
WS2 Węzeł Zielonka WD5 MD1
KP20 ES1 DES4 budynki OUD
KP20 ES1 DES4 budynki OUD
WS2 WD5 ES1 DES4
WS2 WD5 ES1 DES4
WS-2 WS-1 Węzeł Kobyłka WD-3
WS-2 WS-1 Węzeł Kobyłka WD-3
KP-20 ES-1 D-ES-4 D-ES-4 i MD-1
KP-20 ES-1 D-ES-4 D-ES-4 i MD-1
Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki - w. Radzymin Płd.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską