Oznakowanie poziome parkingów i garaży

Parkingi i garaże to specyficzne miejsca, w których obowiązuje wyjątkowa organizacja ruchu, mająca na celu zminimalizowanie powstawania korków oraz ryzyka kolizji, a także ułatwienie poruszania się kierowcom po ich terenie. Aby zapobiec wspomnianym problemom, stosuje się oznakowanie poziome w postaci linii, znaków kierunkowych oraz różnego rodzaju napisów. Dzięki takim znakom ruch na parkingach i w garażach jest płynny i bezpieczny. Co więcej – zgodnie z obowiązującymi przepisami oznakowanie poziome w tych miejscach jest obowiązkowe.
Oznakowanie parkingowe
obrazek prezentujacy

Oznakowanie miejsc parkingowych

Każdy parking musi posiadać odpowiednio oznakowane i wydzielone miejsca postojowe. Bez nich każdy kierowca zatrzymywałby swój pojazd w dowolnie wybranym przez siebie punkcie, co mogłoby doprowadzić do prawdziwego chaosu komunikacyjnego. Oprócz tego przestrzenie parkingowe pozwalają na kontrolę liczby samochodów aktualnie znajdujących się na danej przestrzeni lub w obiekcie, co w wielu przypadkach ma bardzo duże znaczenie m.in. ze względów bezpieczeństwa. Odpowiednie oznakowanie pomaga również ergonomicznie wykorzystać dostępną powierzchnię.

Oznakowanie garaży podziemnych

Garaże podziemne nieco różnią się od parkingów pod względem użytkowania. Przeważnie mają one podobną konstrukcję i w ich przypadków oznakowanie poziome również ma bardzo duże znaczenie, dlatego należy zadbać o to, by było ono poprawnie zaprojektowane i wykonane. W garażach podziemnych również trzeba oznaczyć miejsca postojowe, strefy ruchu pieszego, a także strefy wyłączone z ruchu oraz nanieść na podłoże znaki kierunkowe, dzięki którym kierowcy korzystający z parkingu tego typu mogą poruszać się po całej przestrzeni sprawnie i bezpiecznie.

Malowanie miejsc parkingowych – cena

Trudno mówić o stałym cenniku w przypadku tak specyficznej usługi, jak malowanie oznaczeń poziomych na parkingach i w garażach podziemnych. To, ile klient będzie musiał zapłacić za jej realizację, zależy tak naprawdę od wielu zmiennych, w tym m.in. od powierzchni parkingu, na której mają zostać namalowane miejsca – im jest ona większa, tym opłata będzie wyższa.

Numeracja miejsc parkingowych – korzyści

Każde miejsce parkingowe można dodatkowo indywidualnie oznaczyć np. za pomocą numeru. Jest to spore ułatwienie dla właścicieli parkingów – dzięki temu zdecydowanie łatwiej jest zadbać o odpowiednią organizację całej przestrzeni i ergonomiczne jej wykorzystanie, natomiast użytkownicy nie będą mieli problemów ze znalezieniem wskazanych miejsc parkingowych.

Malowanie oznakowania w garażu podziemnym – bezpieczeństwo

Kluczową zaletą odpowiednio przygotowanego oznakowania poziomego w każdym garażu podziemnym, jest oczywiście bezpieczeństwo osób, które z niego korzystają. Dobrze namalowane linie czy znaki znajdujące się w odpowiednich miejscach pozwolą uniknąć korków, przestojów czy kolizji, a nawet wypadków, a także ułatwią przemieszczanie się po nich pieszym.